Angiology Expert Center

Записатися

Науковий керівник Angiology Expert Center

Професор Чернуха Лариса Михайлівна

Доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу хірургії судин ), лікар – судинний  хірург вищої категорії Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України є головним флебологом України, а також провідним фахівцем України та експертом міжнародного рівня (IUA, UIP, EVF) з питань флеболімфології та ангіології

Народилася в м. Києві в сім’ї службовців. З відзнакою закінчила середню школу в м.Києві і вступила до Київського медичного інституту. Закінчила інститут з відзнакою, одержала спеціальність – лікувальна справа.

 •  У 1983 р. прийшла на роботу в Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії у відділ мікросудинної хірургії на посаду лікаря-хірурга.
 • Одночасно з практичною діяльністю – лікування хворих з тромбозами глибоких вен, післятромботичною хворобою, варикозною хворобою, в т.ч. тяжкими формами хронічної венозної недостатності – трофічними виразками, первинною і вторинною лімфедемою, ліпедемою, післямастектомічним синдромом, вродженими судинними мальформаціями, хронічними венозними тазовими порушеннями т.ін.
 • Проводила науковий аналіз безпосередніх та віддалених результатів консервативного та оперативного лікування хворих та впроваджувала запропоновані новітні підходи в лікуванні.
 • Першою в Україні застосувала метод ендовенозної лазерної коагуляціїї у хворих з патологією вен, в т.ч. при хронічних захворюваннях вен тазу та вродженою патологією судин. Є автором більше ніж 60 винаходів.
 • У 1994 р. захистила дисертацію на тему «Лімфовенозні анастомози у комплексному лікуванні хворих з первинною лімфедемою нижніх кінцівок» та отримала ступінь кандидата медичних наук. Згідно даної тематики надруковано більше 70 наукових праць та отримано 15 патентів на винаходи.
 • У 2004 р. захистила дисертацію на тему «Комплексне лікування хворих з тяжкими формами хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок» та отримала ступінь доктора медичних наук. Згідно даної тематики надруковано більше 150 наукових праць та отримано 23 патенти на винаходи.
 • У 2000 р. отримала посаду старшого наукового співробітника відділу мікросудинної та пластичної хірургії, у 2005  – провідного наукового співробітника відділу хірургії судин, в 2017 – головного наукового співробітника відділу хірургії судин .
 • В 2005 році організувала флеболімфологічну секцію в рамках Асоціації судинних хірургів України, яка в подальшому реорганізована в  Асоціацію судинних хірургів, флебологів, ангіологів України.
 • Започаткувала напрямок флеболімфології  та ангіології в Україні. Є віце-президентом Асоціації судинних хірургів , флебологів, ангіологів України. Є автором та головою ініціативної робочої групи по створенню протоколів, консенсусів та керівництв з питань флеболімфології та ангіології , а також головним редактором журналу «Клінічна флебологія».
 • Є провідним фахівцем України з питань флеболімфології та ангіології. Приймає активну участь у роботі конгресів з судинної хірургії  в Україні (є співзасновником щорічного головного конгресу судинних хірургів, флебологів, ангіологів України – «Сухаревські читання») та за кордоном. Неодноразово стажувалася за кордоном у провідних клініках.
 • Лариса Михайлівна проводить велику науково-організаційну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань лікарів з питань флебології, лімфології та ангіології та покращення результатів лікування пацієнтів. Має плеяду учнів, які послідовно впроваджують науково-практичні надбання в різних куточках України.
 • Професор Чернуха Лариса Михайлівна виступає головним автором більше ніж 300 наукових друкованих праць з питань ангіології, флебології та лімфології у виданнях, більшість з яких входить до наукової бази Scopus. Є міжнародним спікером на конгресах в країнах Західної Європи, Австралії та Америки.
 • Неодноразово приймала участь в міжнародних конгресах в якості запрошеного спікера. На всесвітньому конгресі флебологів в Мельбурні UIP2018, сприяла вступу  Асоціації судинних хірургів , флебологів, ангіологів України  в Всесвітню Міжнародну Організацію UIP- Union International Phlebology.

Лариса Михайлівна є постійним міжнародним спікером для участі у Всесвітніх конгресах, останні з яких
Keynote speaker:

Лариса Михайлівна входить до складу групи міжнародних експертів з питань ангіології та флеболімфології.

Journals
Editorial board:

 • Clinical Phlebology (Kiev)
 • Phlebology (Moscow)
 • Angiology and Vascular Surgery (Moscow)
 • Surgery New (Vitebsk)
 • ACTA PHLEBOLOGICA (Official Journal of the Italian College of Phlebology) т.ін.

Моє життєве кредо – прагнення досягнути великого практичного досвіду та глибоких наукових знань:
“…неможливо створювати наукові напрямки без аналізу результатів власноруч проведених оперативних втручань і великої кількості практичних надбань при лікуванні хворих,
неможливо досягти задовільних результатів лікування і прогресу в медицині без поєднання активної практичної і наукової діяльності з постійним аналізом як задовільних так і незадовільних результатів…”

 

 

Лікувальна робота - види патології

 • Гострі і хронічні захворювання вен і їх ускладнення – також  every day phlebology and high level phlebology;
 • Тромбози глибоких вен, в також тромболізис та ін. ендоваскулярні методики;
 • Тромбози поверхневих вен;
 • Варикозна хвороба;
 • Вроджені захворювання артеріальних, венозних і лімфатичних судин – мальформації або ангіодісплазії;
 • Лімфедема, постмастектомічні набряки, ліпедема;
 • Посттромботична хвороба;
 • Трофічні виразки венозного генезу;
 • Хронічні лімфатичні набряки;
 • Лімфедема, набряки після онкологічних операцій також постмастектомічні набряки;
 • Ліпедема;

Консультативно - діагностична робота

Неінвазивні методи обстеження –

 • Ультразвукове дуплекснеангіосканування і УЗД м’яких тканин
 • Лазерна допплерівська флоуметрія – ЛДФ
 • Вимірювання напруги кисню в тканинах – РО2
 • Оклюзійна плетизмографія

Мініінвазивні методи обстеження – експерти Власенко О.А., Кондратюк В.А

 • Артеріографія з 3-Д реконструкцією і можливістю кількісної оцінки кровотоку
 • Флебографія з 3-Д реконструкцією і можливістю кількісної оцінки кровотоку
 • Лімфографія, в.ч. грудного лімфатичного протоку з 3-Д реконструкцією і можливістю кількісної оцінки лімфотоку
 • Внутрішньосудинне УЗД

Відкрита хірургія судин при патології судин

 • Реконструктивні операції на артеріях
 • Реконструктивні операції на венах
 • Реконструктивні операції на лімфатичних судинах

Ендоваскулярна хірургія захворювань судин

 • Операції на артеріях з використанням стентів і ін.
 • Операції на венах з використанням стентів і ін.
 • Операції на судинах з використанням емболізаціонних методик
 • Мініінвазивні оперативні втручання при варикозній хворобі з використанням всього арсеналу методик, які є в світі: ехосклеротерапія, ЕВЛК, Мірча, зварювальні та клейові методики та ін.
 • Естетична косметична флебологія із застосуванням мезотерапії і ін.

Використання судинних доступів при інших патологіях

 • Онкологія, та  захворювання простати, щитоподібної залози та ін.
 • Ожиріння
 • Тазове повнокрів’я у жінок
 • Тазове повнокрів’я у чоловіків

Консервативне лікування і диспансерне спостереження за пацієнтами з патологією судин

 • Використання всього потенціалу фізіотерапевтичних та медикаментозних методик
 • патологія артерій
 • патологія вен
 • консервативне лікування трофічних виразок судинного генезу

Патологія лімфатичних судин

 • Бандажування
 • Мануальний лімфатичний дренаж
 • Пневмомасаж
 • Індивідуальний підбір компресійних виробів

Наші лікарі

Клініка
Чернуха Лариса Михайлівна

Судинна хірургія

 • Судинний хірург
 • Флеболог
Заступник наукового керівника Verum expert clinic Професор, Доктор медичних наук,Науковий керівник Angiology expert centre Verum

37 років
досвіду

2900 грн

Клініка
Власенко Олена Анатоліївна

Ендоваскулярна хірургія

 • Ендоваскулярний хірург
 • Інтервенційний радіолог
 • Інтервенційний кардіолог
 • Судинний хірург
Кандидат медичних наук, Керівник Аngiology expert centre Verum

19 років
досвіду

680 грн

Клініка
Шапринський Василь Володимирович

Судинна хірургія

 • Судинний хірург
 • Ендоваскулярний хірург
 • Флеболог
Лікар вищої категорії. Кандидат медичних наук.

14 років
досвіду

680 грн

Клініка
Семененко Наталія Вікторівна

Судинна хірургія

 • Хірург,
 • Судинний хірург,
 • Флеболог,
 • Мініінвазивна корекція
Лікар другої категорії

6 років
досвіду

550 грн