Verum
Возникли вопросы?
Звоните!
yt fb in
VERUM - для тех, кто ценит своё здоровье!
Малеева Ирина Алексеевна
  • Генетик
alt
Врач высшей категории,генетик, педиатр-неонатолог, диетолог
alt
34 ЛЕТ ОПЫТА
960 грн
  Ведение пациентов с краниофациальными особенностями/пороками развития;
  Ведение пациентов с наследственной патологией по индивидуальной программе;
  Нутритивная поддержка при лечении наследственной патологии и орфанных заболеваниях.
  • Проведение медико-генетического консультирования разного возрастного
  контингента населения с подозрением или наличием генетически
  детерминированной патологии, орфанных заболеваний.
  • Определение диагностической программы с использованием различных
  генетических методов и привлечения специалистов различных специальностей.
  • Выбор возможных методов лечения, и профилактики врожденной,
  наследственной и орфанной патологии.
  • Решение возможности дальнейшей социальной адаптации, абилитации, прогноза
  течения заболевания, в т.ч. синдромальных форм множественных пороков
  развития, прогноза жизни.
  • Проведение проспективного медико-генетического консультирования
  супружеских пар.
  • Немедикаментозное пожизненное лечение больных с различными
  метаболическими нарушениями.
  • Диспансерное наблюдение и лечение больных с врожденной, наследственной и
  орфанной патологией.
  • Наблюдение за здоровыми новорожденными и детьми с особенностями питания.
  • Диагностика врожденной, наследственной и орфанной патологии.
  • Нутритивная поддержка здоровых пациентов и больных с различными стадиями
  патологического процесса.
  • Коррекция пищевого поведения
  Врожденные пороки развития:
  • множественные врожденные пороки развития;
  • задержка психомоторного развития;
  • задержка речи;
  • нарушение метаболизма;
  • Фенилкетонурия/гипефенилаланинемия;
  • муковисцидоз;
  • мукополисахаридоз;
  • туберозний склероз;
  • порфирия;
  • синдром Марфана;
  • дисплазия соединительной ткани;
  • несахарный диабет;
  • наследственный ангионевротический отек;
  • акромегалия;
  • галактоземия;
  • несовершенный остеогенез;
  • синдром Элерса-Данлоса;
  • лактазная недостаточность;
  • непереносимость глютена;
  • расщелина губы и/или неба;
  • аномалии развития лицевого скелета;
  • неясный пол;
  • консультация молодоженов перед вступлением в брак.
  Донецкий Государственный медицинский институт им. М.Горького, 1989 год.
  · Специализация – неонатология;
  · Клиническая ординатура «Неонатология»;
  · Специализация «Генетика медицинская»;
  · Специализация «Диетология».

  • 02.02.18 Нарада-семінар «Гармонізація програм діагностики та лікування
  муковісцидозу в Україні та Євросоюзі». М. Київ
  • 16.02.18 м. Київ Науково-практичної конференції з міжнародною участю
  «Хвороба Гоше новий вимір - якість життя та нові можливості».
  • 28.02.18 Прес-брифінг «28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань» за
  участю представників МОЗ України, Уповноваженого Верховної Ради України з
  прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, керівництва
  КМДА (Український кризовий медіа-центр, «Український дім»).
  • 28.02.18 IV Всеукраїнський з’їзд орфанних хворих. м. Київ
  • 23.03.18 Прес-брифінг «Проблеми орфанних пацієнтів з хворобою Гоше та шляхи
  їх вирішення» м.Київ.
  • 20.04.18 «Проблеми спадкової та мультифакторної патології. Орфанні
  метаболічні захворювання». м. Київ.
  • 15.05.18 Круглий стіл «Доступ до лікування хворих 18+, спеціальне дієтичне
  харчування», м. Черкаси.
  • 17-18 травень 2018 рік «З’їзд пацієнтської та лікарської спільноти 2018, яка
  опікується пацієнтами з МПС»
  • 20.05-22.05.18 «PKU: Addressing the Adult Burden of Disease», Zagreb.
  • 08.10-12.10.18 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Інститут
  післядипломної освіти, Кафедра менеджменту охорони здоров’я, цикл ТУ «
  Актуальні питання психології, медичної етики та деонтології в організації
  надання медичної допомоги».
  • 23.10.2018 Спільна лікарсько-громадська нарада «Проблемні питання орфанних
  пацієнтів та шляхи їх вирішення»
  • 29.10-02.11.18 Круглий стіл «Вітрила надії» м Рівне (італійсько-український
  консиліум).
  • 02.11-03.11.18 «Орфанна спілка України».
  • 07.12-08.12.18 Конференція «Муковісцидоз в Україні: діагностика та комплексний
  підхід до лікування дітей та дорослих», доклад «Особливості надання медичної
  допомоги дорослим пацієнтам з муковісцидозом у м. Києві»
  • 08.02.19 Нарада-семінар «Сучасна школа міології». М. Київ
  • 28.02.19 КМДА Круглий стіл «Проведення Міжнародного дня рідкісних
  (орфанних) захворювань в Україні. Забезпечення пацієнтів».
  • 11.04.19-12.04.19 Науково-практична конференція «Останні досягнення генетики
  людини. Орфанні метаболічні захворювання». м. Київ

  • 31.05.19 Практичний майстер клас для лікарів: «Ведення пацієнтів з МПС та
  обговорення проблемних питань доступу до лікування».
  • 28.06.19 Практичний майстер клас для пацієнтів: «Ведення пацієнтів з
  фенілкетоурією»
  • 06.09 - 07.09.19 «Південно-східний європейський конгрес з муковісцидозу», м.
  Київ.
  • ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» ТУ «Первинна
  реанімація, інтенсивна терапія, догляд та вигодування передчасно народжених
  дітей».
  • 25.09.19 Школа - семінар «Питання нутриціології у пацієнтів з тяжкою
  соматичною патологією».
  • 21-25.10.2019 «SSIEM IMD Adult Course», Paris, France.
  • 09.01-23.01.20 НМАПО ім. П.Шупіка, ТУ «Лізосомні хвороби».

Сертификаты