fbpx

Кононов Олександр Євгенович

Отоларингологія
 • Отоларинголог
Лікар вищої категорії

22 років
досвіду

Загальна кількість друкованих робіт 35, з них – 7 статей в наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України (з них – 4 – після захисту дисертаційної роботи), 2 статті в інших наукових виданнях України, 2 статті навчально-методичного характеру, 5 статей в журналах, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 15 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, є співавтором 1 методичних рекомендацій, 2-х навчально-методичних посібників, та 1 навчального посібника.

 • З лютого 2020 року працюю в лабораторії порушень голосу та слуху в ДУ «Інститут оториноларингологігії ім. проф. О.С.Коломійченко» на посаді провідного наукового співробітника.
 • В 2019 році отримав звання доцента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.
 • 3 2016 року Працюю на посаді доцента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
 • З січня 2013 року працював асистентом кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
 • З вересня 2011 року працював асистентом кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
 • В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-аудіологічна характеристика слухових порушень у робітників «шумових» професій судноремонтного виробництва».
 • З 2006 по 2010 роки навчався в заочній аспірантурі на кафедрі оториноларингології ФІПО Донецького Національного Медичного Університету імені М.Горького.
 • З 2000 по 2011 роки працював оториноларингологом в міськой лікарні № 9 м. Маріуполя.
 • В 2000 році закінчив інтернатуру за фахом оториноларингологія Донецькому державному медичному університеті імені М.Горького.
 • Промивання мигдаликів, сірчаних пробок, промивання носу по Проетц (кукушка),
 • разкриття паратонзілярного абсцесу,
 • пункції гайморових пазух,
 • аденотомія,
 • тонзілотомія,
 • тонзілектомія,
 • вазотомія,
 • репозиція кісток носа.
 • Синусит,
 • отит,
 • тонзиліт,
 • фарингіт,
 • ларингіт,
 • сенсоневральна приглухуватість.
 • Донецький державний медичний університет. Лікувальна справа. лікар-лікувальник; 1998р.
 • 2011 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії. Спеціалізація з дитячої оториноларингології.
 • 2010 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії. Цикл тематичного удосконалення: фоніатрія.
 • 2009 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії. Спеціалізація: сурдологія.
Лікарі по напрямку
Клініка
Косаковський Анатолій Лук’янович

Отоларингологія

 • Лікар отоларинголог дитячий
Лікар вищої категорії,доктор медичних наук, професор

46 років
досвіду

1200 грн

Клініка
Яремчук Світлана Едуардівна

Отоларингологія

 • Отоларинголог
Лікар вищої категорії. Доктор медичних наук

27 років
досвіду

1500 грн

Клініка
Косаківська Ілона Анатоліївна

Отоларингологія

 • Лікар отоларинголог дитячий
Лікар вищої категорії, доктор медичних наук

19 років
досвіду

960 грн

МЦ
Сіліна Людмила Петрівна

Отоларингологія

 • Отоларинголог дитячий
 • Отоларинголог дорослий

23 років
досвіду

960 грн

Клініка
Кононов Олександр Євгенович

Отоларингологія

 • Отоларинголог
Лікар вищої категорії

22 років
досвіду

960 грн