fbpx

Кобірніченко Артем Анатолійович

Урологія
 • Уролог
Лікар вищої категорії, кандидат медичних наук

17 років
досвіду

Кобірніченко Артем Анатолійович 1981 р.н. Лікар першої категорії, кандидат медичних наук. Стаж роботи за спеціальністю 12 років.Закінчив Вінницький Національний медичний університет У 2004 році, Українську військово-медичну академію в 2007 році. З 2007 по 2008 рік працював на посаді лікаря ординатора відділення гнійної хірургії, з 2008 року на посаді ординатора урологічного відділення НВМКЦ. З 2012 по 2013 рік проходив службу на посаді лікаря хірурга групи реконструкції провінції в складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан. В 2016 та 2019 році працював на посаді лікаря хірурга 61 ВМГ та начальника сортувального відділення 65 ВМГ у зоні АТО/ООС. З 2019 року старший ординатор урологічного відділення військового госпіталю Співавтор 20 наукових праць та 1 патенту.

Оцінка ефективності селективної артеріальної емболізації в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих із високим операційним ризиком. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.06 – урологія. – ДУ «Інститут урології НАМН України», Київ, 2019.

 • Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА та ін. Застосування черезкатетерної артеріальної емболізації при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів. Урологія. 2014;18(2):5-10.
 • Головко СВ, Собков ЯВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА та ін. Методи ендоваскулярного гемостазу при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів. Сучасні аспекти військової медицини.2014;21:424-431.
 •  Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Досвід застосування селективної артеріальної емболізації передміхурової залози. Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї. 2015;4:14-16.
 •  Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Селективна артеріальна емболізація як мінімально інвазивний метод лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих з високим оперативним ризиком. Урологія. 2015;19(4):80-84.
 •  Головко СВ, Циц ОВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Попередній досвід застосування селективної артеріальної емболізації як мінімально інвазивного методу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Здоровье мужчины. 2016;1(56):103–105.
 • Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА. Клініко – морфологічні зміни після селективної артеріальної емболізації з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Серце і судини. 2016;4(54):99-103.
 • Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Емболізація простатичних артерій в лікуванні симптомів нижніх сечовидільних шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози: результати лікування
 • хворих високого ризику. Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. 2016;46:42-48.
 •  Кобірніченко АА. Критерії відбору хворих для селективної артеріальної емболізації передміхурової залози. Хірургія України. 2017;2:55-60.
 • Golovko S, Kobirnichenko А, Savitsky О, Troitskiy І. Selective arterial embolization as minimally invasive method of treatment of benign prostatic hyperplasia in patients with high operative risk. Translational and Clinical Medicine – Georgian Medical Journal. 2017;2(2):12-15.
 •  Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА, та ін. Селективна артеріальна емболізація в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: клініко-патоморфологічні аспекти. Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. 2017;48:89-96.
 •  Пат. на корисну модель № 99242 UA, МПК (2015) А61В 17/00 (2015.01). Спосіб лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози великих розмірів, ускладненої кровотечею / Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ, Нетребко ОА; заявл. Одеський Національний медичний університет. – № u2014 13314; заявл. 12.12.2014; опубл. 25.05.2015; Бюл. № 10.
  Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
 •  Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА, [та ін.] Застосування черезкатетерної артеріальної емболізації при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів. Збірник праць наук.-практ. конф.: Актуальні питання сучасної урології, сексопатології андрології; 2014 Жовт. 16-17; Яремче. 2014, с.98-105.
 • Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Ендоваскулярний гемостаз у пацієнтів з кровотечею з нижніх сечовидільних шляхів (тези). Клінічна онкологія. 2015;1:43-44.
 •  Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Селективна артеріальна емболізація як мінімально інвазивний метод лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих з високим оперативним ризиком (тези) Урологія. 2015;19(3):354.
 • Головко СВ, Кобірніченко АА, Савицький ОФ, Троіцький ІЛ. Лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих з високим оперативним ризиком із застосуванням ендоваскулярних методик. Збірник праць наук.-практ. конф.: Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології, андрології; 2016 Жовт. 12-13; Яремче. 2016, с. 82-87.
 •  Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА та ін. Роль селективної артеріальної емболізації в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих високого ризику. Наука і практика. 2017;1-2 (9-10):59–63.
 •  Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА. Ускладнення трансуретральної резекції передміхурової залози у хворих високого ризику. Мат-ли ювілейної наук.-практ. конф.: Урологія, андрологія, нефрологія – 2017; 207 Жовт. 5-6; Харків. – Харків, 2017, с. 131–135.
  Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
 •  Головко СВ, Савицький ОФ, Кобірніченко АА. Ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози: частота, профілактика, лікування (огляд літератури). Урологія. 2010;14:77–83.
 •  Головко СВ, Кобірніченко АА. Вплив медикаментозної терапії на трансуретральну резекцію передміхурової залози: два десятиліття змін. Практична медицина. 2011;45:50–56.
 • GOLOVKO, S. V., et al. APPLICATION OF SELECTIVE ARTERIAL EMBOLIZATION FOR TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA IN PATIENTS WITH HIGH OPERATIVE RISK. Мир медицины и биологии, 2018, 3 (65).
 • Головко, С. В., & Кобірніченко, А. А. (2019). Результаты континенции мочи после открытой позадилонной простатэктомии с сохранением пубопростатической связки. Здоровье мужчины, (3), 67-69.
 • Трансуретральна резекція (ТУР) передміхурової залози;
 • Крізьміхурова аденомектомія;
 • Лапароскопічне висіченя кіст нирок
 • Пункція та дренування кіст нирок під ультразвуковим наведенням з проведенням склерозуючої терапії
 • Стриктури уретри- ендоскопічне розсічення стриктури уретри «холодним» ножем, різні види пластики уретри,
 • Трансуретральна резекція (ТУР) сечового міхура;
 • Лапароскопічне лігування яєчкової вени;
 • Операція Іванісевича, Мармара;
 • Захворювання зовнішніх статевих органів у чоловіків
 • Гідроцеле (водянка яєчка): пластика оболонок яєчок по Вінкельману, Бергману;
 • циркумцизіо (кругове висічення крайньої плоті);
 • пластика вуздечки статевого прутня;
 • Трансрекральна біопсія передміхурової залози;
 • Оглядова цистоскопія з біопсією сечового міхура:
 • Встановлення та видалення внутрішніх сечовідних стентів;
 • Черезшкірна пункційна нефростомія;
 • Пункційна біопсія нирок.
 • Доброякісна гіперплазія передміхурової залози,
 • Кісти нирок
 • Стриктури уретри
 • Пухлини сечового міхура
 • Пухлини передміхурової залози
 • Варікоцеле
 • Гідроцеле (водянка оболонок яєчка)
 • Фімоз
 • Коротка вуздечка крайньої плоті
 • Вінницький Національний медичний університет 2004
 • Українська військово-медична академія 2007
 • ПАЦ з урології 2018,
 • ТУ малоінвазивні технології в урології 2017,
 • Спеціалізація з УЗД 2017
 • Європейська асоціація урологів EAU;
 • Спілка онкоурологів України СОУУ
Лікарі по напрямку
МЦ
Заяць Володимир Володимирович

Урологія

 • Уролог
Лікар вищої категорії,Заслужений лікар України

50 років
досвіду

960 грн

Клініка
Мороз Віктор Володимирович

Урологія

 • Уролог
Лікар другої категорії

36 років
досвіду

790 грн

Клініка
Кобірніченко Артем Анатолійович

Урологія

 • Уролог
Лікар вищої категорії, кандидат медичних наук

17 років
досвіду

960 грн