fbpx

Бондаренко Наталія Юріївна

Ендокринологія
 • Терапевт
 • Ендокринолог
Лікар вищої категорії.

24 років
досвіду

Бондаренко Н.Ю. лікар-терапевт, її професійна спеціалізація це :
– досвід ведення хворих в галузях пульмонології, нефрології, гастроентерології, алергології, кардіології;
– знання та використання сучасних методів діагностики та лікування;
– володіння засадами колегіальної роботи та співпраці з суміжними спеціалістами;
– орієнтація на засади доказової медицини, втілені в наказах МОЗ;
– вміння чітко оформлювати медичну документацію; – значний досвід роботи в галузі екстрагенітальної патології вагітних;
– передгравідарне консультування, оцінка ризику очікуваної вагітності;
– диспансерне спостереження вагітних з групи високого ризику з патологією серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем, запальними захворюваннями нирок;

 • консультативний прийом з питань терапевтичного профілю;
 • консультативний прийом з питань респіраторних
 • захворювань (діагностика і терапія), також у вагітних;
 • консультативний прийом з питань хвороб шлунково-кишкового тракту (діагностика і терапія);
 • консультативний прийом з приводу хвороб бронхолегеневої системи, в тому числі алергічного характеру;
 • амбулаторний моніторинг АТ, ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, вагітних з гіпертензивними розладами;
 • діагностика і терапія залізодефіцитних станів;
 • консультування з приводу планованої вагітності, оцінка ризику при наявності екстрагенітальної патології, вироблення індивідуального плану ведення вагітності;
 • ведення вагітних з патологією серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем, запальними захворюваннями нирок
 • Артеріальна гіпертензія
 • Бронхіальна астма
 • бронхіт
 • гастрит
 • гастродуоденіт
 • диспепсія
 • Залозодефіцитна анемія
 • ГРВІ
 • панкреатит
 • пієлонефрит

1999 г. – Донецький державний медичний університет, медичний факультет;
2000 г. – Дніпропетровська державна медична академія, спеціальність «Лікувальна справа»;
2001 р – інтернатура на базі міської клінічної лікарні №9, м Дніпропетровськ, спеціалізація: Терапія.

 • 2007 – передатестаційних цикл по терапії, факультет післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії;
 • 2008 – тематичне удосконалення «Діагностика та лікування хвороб органів травлення», факультет післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії;
 • 2010 року – передатестаційних цикл по терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
 • 2010 року – тематичне удосконалення «Анемії», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
 • 2014 г. – тематичне удосконалення «Репродуктивна Ендокринологія», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
 • 2014 г. – передатестаційних цикл по терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
 • 2016 р – школи-семінари «Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м.Київ;
 • 2016 г. – тематичне удосконалення «Сучасні основи профілактичної перинатології», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

•Учасник науково-практичної конференції «Фундаментальна та практична аритмологія», Дніпро, 2007 р.

• Учасник третього національного конгресу «Людина та ліки – Україна», Дніпро, 2010 р. • Участник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми акушерскої эндокринології та перинатології», Киев, 2015 р. • Участник науково-практичної конференції «Діагностика і терапія ендокринних порушень у жінок від менархе до менопаузи», Київ, 2015р.
• Участник Міжнародного медичного конгресу «Втілення сучасних досягнень медичної науки до практики охорони здоров’я України», Київ, 2015р.
• Школи-семінари «Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Київ, 2016 р.
• Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Епідеміологія, профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету», Київ, 2016 р.
• Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Патологія органів ендокринної системи. Ключові питання підготовки до ДРТ», Київ, 2018.
• Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Ускладнення ДРТ: практичні аспекти невід-кладної медичної допомоги», Київ, 2018.
• Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Генетика в репродукції», Київ, 2018.
• Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Тромбопрофілак-тика в Україні. Сучасні світові тенденції», Київ, 2018.
• Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Ревматоїдний ар-трит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Страте-гія персоніфікованого лікування», Київ, 2018.
• Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Актуальні про-блеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендо-кринних хвороб» », Київ, 2018. Інформальна освітня діяльність: «Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів»:
• Навчальний модуль “Ріносинусити у дорослих: діагностика та терапія”, НМАПО ім. П.Л.Шупика за сприянням платформи “Аксемедін”, 2018. • Навчальний модуль “Профілактика хронічної хвороби нирок”, НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи “Аксемедін”, 2018. • Навчальний модуль “Кардіоренальний синдром: патофізіологія та лікування”, НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи “Аксемедін”, 2018. • Навчальний модуль “Що таке анемія”, НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи “Аксемедін”, 2019.

Лікарі по напрямку
Клініка
Зелінська Наталія Борисівна

Ендокринологія

 • Дитячий ендокринолог
Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, дитячий ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії

40 років
досвіду

1800 грн

МЦ
Луценко Лариса Андріївна

Ендокринологія

 • Ендокринолог,
 • Дитячий ендокринолог
Лікар вищої категорії. Кандидат медичних наук.

27 років
досвіду

1560 грн

Клініка
Дінець Андрій Володимирович

Ендокринологія

 • Ендокринолог
 • Хірург ендокринолог
 • Лікар УЗД
Лікар вищої категорії. Кандидат медичних наук, доцент

16 років
досвіду

960 грн

МЦ
Михайленко Олена Юріївна

Ендокринологія

 • Ендокринолог
Лікар вищої категорії. Кандидат медичних наук

28 років
досвіду

2000 грн

МЦ
Камінський Олексій Валентинович

Ендокринологія

 • Ендокринолог
 • Лікар УЗД
Лікар вищої категорії. Доктор медичних наук. Старший науковий співробітник

30 років
досвіду

1560 грн