Verum
Виникли запитання?
Телефонуйте!
yt fb in
VERUM - для тих, хто цінує своє здоров'я!
Бондаренко Наталія Юріївна
  • Терапевт
  • Ендокринолог
alt
Лікар вищої категорії.
alt
24 РОКІВ ДОСВІДУ
960 грн

  Бондаренко Н.Ю. лікар-терапевт, її професійна спеціалізація це :
  - досвід ведення хворих в галузях пульмонології, нефрології, гастроентерології, алергології, кардіології;
  - знання та використання сучасних методів діагностики та лікування;
  - володіння засадами колегіальної роботи та співпраці з суміжними спеціалістами;
  - орієнтація на засади доказової медицини, втілені в наказах МОЗ;
  - вміння чітко оформлювати медичну документацію; - значний досвід роботи в галузі екстрагенітальної патології вагітних;
  - передгравідарне консультування, оцінка ризику очікуваної вагітності;
  - диспансерне спостереження вагітних з групи високого ризику з патологією серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем, запальними захворюваннями нирок;

  • консультативний прийом з питань терапевтичного профілю;
  • консультативний прийом з питань респіраторних
  • захворювань (діагностика і терапія), також у вагітних;
  • консультативний прийом з питань хвороб шлунково-кишкового тракту (діагностика і терапія);
  • консультативний прийом з приводу хвороб бронхолегеневої системи, в тому числі алергічного характеру;
  • амбулаторний моніторинг АТ, ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, вагітних з гіпертензивними розладами;
  • діагностика і терапія залізодефіцитних станів;
  • консультування з приводу планованої вагітності, оцінка ризику при наявності екстрагенітальної патології, вироблення індивідуального плану ведення вагітності;
  • ведення вагітних з патологією серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем, запальними захворюваннями нирок
  • Артеріальна гіпертензія
  • Бронхіальна астма
  • бронхіт
  • гастрит
  • гастродуоденіт
  • диспепсія
  • Залозодефіцитна анемія
  • ГРВІ
  • панкреатит
  • пієлонефрит

  1999 г. - Донецький державний медичний університет, медичний факультет;
  2000 г. - Дніпропетровська державна медична академія, спеціальність «Лікувальна справа»;
  2001 р - інтернатура на базі міської клінічної лікарні №9, м Дніпропетровськ, спеціалізація: Терапія.

  • 2007 - передатестаційних цикл по терапії, факультет післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії;
  • 2008 - тематичне удосконалення «Діагностика та лікування хвороб органів травлення», факультет післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії;
  • 2010 року - передатестаційних цикл по терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
  • 2010 року - тематичне удосконалення «Анемії», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
  • 2014 г. - тематичне удосконалення «Репродуктивна Ендокринологія», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
  • 2014 г. - передатестаційних цикл по терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м Київ;
  • 2016 р - школи-семінари «Гармонія гормонів - основа здоров'я жінки», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м.Київ;
  • 2016 г. - тематичне удосконалення «Сучасні основи профілактичної перинатології», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

  •Учасник науково-практичної конференції «Фундаментальна та практична аритмологія», Дніпро, 2007 р.

  • Учасник третього національного конгресу «Людина та ліки – Україна», Дніпро, 2010 р. • Участник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми акушерскої эндокринології та перинатології», Киев, 2015 р. • Участник науково-практичної конференції «Діагностика і терапія ендокринних порушень у жінок від менархе до менопаузи», Київ, 2015р.
  • Участник Міжнародного медичного конгресу «Втілення сучасних досягнень медичної науки до практики охорони здоров'я України», Київ, 2015р.
  • Школи-семінари «Гармонія гормонів – основа здоров'я жінки», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Київ, 2016 р.
  • Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Епідеміологія, профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету», Київ, 2016 р.
  • Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Патологія органів ендокринної системи. Ключові питання підготовки до ДРТ», Київ, 2018.
  • Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Ускладнення ДРТ: практичні аспекти невід-кладної медичної допомоги», Київ, 2018.
  • Брала участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Генетика в репродукції», Київ, 2018.
  • Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Тромбопрофілак-тика в Україні. Сучасні світові тенденції», Київ, 2018.
  • Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Ревматоїдний ар-трит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Страте-гія персоніфікованого лікування», Київ, 2018.
  • Брала участь у роботі науково-практичної конференції «Актуальні про-блеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендо-кринних хвороб» », Київ, 2018. Інформальна освітня діяльність: «Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів»:
  • Навчальний модуль "Ріносинусити у дорослих: діагностика та терапія", НМАПО ім. П.Л.Шупика за сприянням платформи "Аксемедін", 2018. • Навчальний модуль "Профілактика хронічної хвороби нирок", НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи "Аксемедін", 2018. • Навчальний модуль "Кардіоренальний синдром: патофізіологія та лікування", НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи "Аксемедін", 2018. • Навчальний модуль "Що таке анемія", НМАПО ім. П. Л. Шупика за сприянням платформи "Аксемедін", 2019.